måndag 12 november 2007

Rätten och rättvisan


Denna 20 minuter långa film om den bristande rättssäkerheten i våra tingsrätter gjorde jag för TV8 år 2006. Förutom att ha visats på tv ett par gånger, så har den hitills visats 9.000 gånger på Bubblare.se. Justitiekansler Göran Lambertz uttalanden i filmen väckte visst buller i media. Lite lågt ljud i denna kopia – vrid upp volymen på datorn.